Các dự án của Hội
   Tài trợ nâng cấp & xây mới nhà dột nát
    Xây nhà nuôi dạy trẻ mồ côi
    Phòng khám thuốc Nam miễn phí
 
 
 
Tính đến hôm nay, 20 ngôi nhà đã được xây mới lại và 20 ngôi nhà được nâng cấp tại 3 xã.

Nhà của gia đình Nguyễn Trương, Tu Bông, trước khi xây mới lại

Nhà của gia đình Nguyễn Trương, Tu Bông, sau khi xây mới lại

Galerie Photos

Projets | Historique | Comité | Contact | Information sur le site michel.moor@bluewin.ch
©2008 Michel Junod - Webmaster